• Hotline : 090 234 9639
Số 150, Bờ Tuyến, Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM
Làm việc Thứ Hai - Chủ Nhật
Hotline : 090 234 9639 - partycityvn@gmail.com
Buổi sáng: 9 am – 12 am, Buổi chiều: 1:30 pm – 9 pm