• Hotline : 090 234 9639

Thông tin hữu ích

CÁCH BÀY MÂM CÚNG THÔI NÔI CHO BÉ

CÁCH BÀY MÂM CÚNG THÔI NÔI CHO BÉ

Cúng Thôi Nôi một phong tục lâu đời của người Việt ta, thôi nôi nghĩa là khi trẻ đã đủ 12 tháng, đã đủ lớn để không còn nằm nôi nữa chuyển sang ngủ giường. Và đến ngày này, các bậc cho mẹ thường tổ chức lễ thôi nôi truyền thống như một lời cảm ơn các bà Mụ đã nặn ra bé con, cảm tạ trời phật, ông bà tổ tiên đã che chở cho bé cũng như để cầu bình an, yên lành cho con trẻ.